Bel nu: 0494 080 555

Heeft u vragen of wenst u een offerte?
Contacteer ons vandaag nog en we bekijken samen uw project.

Disclaimer

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Renovatiegroup met url https://renovatiegroup.be. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacybeleid

Verantwoordelijke gegevensverwerking

Renovatiegroup is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, handelend onder D.K.M. Vochtbestrijding BVBA  met ondernemingsnummer BE 0827.811.361 .

Zetel: Koning Leopoldlaan 26, 9990 Maldegem

Telefoon: 0494 080 555 | e-mail: info@renovatiegroup.be

Welke gegevens worden verwerkt via deze website?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens of bedrijfsgegevens via het antwoordformulier op de website. Het betreft deze gegevens: naam, straat en huisnummer, postcode, stad, gsm of telefoon en e-mailadres.

Wij verzamelen anonieme of geaggregeerde gegevens van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar deze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Doeleinden. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

  • om u te kunnen informeren of contacteren, wanneer u informatie wenst te verkrijgen over onze diensten,
  • om u relevante e-mails en post, nieuwsbrieven, gebruikersinformatie, serviceberichten, of andere elektronische boodschappen te kunnen sturen,
  • om onze website en technologieën te analyseren, onderhouden, beveiligen, en optimaliseren.

D.K.M. Vochtbestrijding BVBA bewaart uw persoonsgegevens net zolang als nodig voor de hierboven omschreven doeleinden.

Wenst u meer Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer? Dan kan u contact opnemen met de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, op dit adres: Hoogstraat 39, 1000 Brussel.

Bescherming en beveiliging van uw gegevens

D.K.M. Vochtbestrijding BVBA is verantwoordelijk voor de bescherming van deze persoonlijke gegevens. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Europese richtlijn inzake bescherming van privacy (richtlijn 95/46/EC van 24 oktober 1995) heeft u recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonlijke gegevens. U heeft eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet dienaangaande richten aan info@renovatiegroup.be. Als bewijs van identiteit vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart in bijlage van uw e-mail te plaatsen.

Bij vragen kan u ons contacteren, als volgt:

  • via mail op info@renovatiegroup.be,
  • per post op Koning Leopoldlaan 26, 9990 Maldegem,
  • telefonisch op het nummer 0494 080 555 .

Inhoud website

Alle inhoud op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. D.K.M. Vochtbestrijding BVBA stelt deze website en de inhoud ervan ter beschikking "as is” en kan niet garanderen dat de informatie of gegevens juist, correct, volledig of geschikt zijn voor een bepaald doel. De informatie over onze producten en diensten kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. D.K.M. Vochtbestrijding BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit of in verband met het gebruik van deze website.

Intellectuele eigendom en copyright

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen van deze website maken inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van D.K.M. Vochtbestrijding BVBA. Toestemming tot het gebruik dient schriftelijk te worden aangevraagd bij D.K.M. Vochtbestrijding BVBA.

Links en verwijzingen

Deze website bevat 'links' naar andere websites. D.K.M. Vochtbestrijding BVBA kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud of de privacy- praktijken van die andere websites.

Met ons (ver)bouwt u in vertrouwen

Ervaring
Ervaring

Wij staan reeds 25 jaar in het vak

Ervaring
Transparant

Geen verdoken kosten. Offerte=eindprijs

Ervaring
Vakbekwaam

Alle werkzaamheden worden vakkundig uitgevoerd door ervaren personeel

Ervaring
Kwaliteit

Wij werken enkel met kwaliteitsproducten van A-merken. Perfecte verhouding prijs-kwaliteit